เพลงชาติเม็กซิโก ฉบับย่อ (บทที่ 1)


 

เพลงชาติเม็กซิโก ฉบับย่อ (บทที่ 1 และบททีื 10)


 

เพลงชาติเม็กซิโก ฉบับเต็ม (บทที่ 1, 5, 6 และบทที่ 10)


หมายเหตุ: บทร้องของเพลงชาติเม็กซิโกฉบับเดิมที่ Francisco González Bocanegra ประพันธ์ไว้เมื่อ ค.ศ. 1853 มีความยาวรวมทั้งหมด 10 บท  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จัดทำออกมาเป็น 2 ฉบับ คือ
1) ฉบับเต็ม ตัดเอาเฉพาะบทที่ 1 บทที่ 5 และบทที่ 6 จากบทร้องฉบับสมบูรณ์
2) ฉบับย่อ ตัดเอาเฉพาะบทร้องบทแรกเพียงบทเดียวเท่านั้น
บทร้องทั้งสองฉบับนี้ได้เริ่มใช้ออย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1943 โดยกฤษฏีกาของประธานาธิบดี Manuel Ávila Camacho (อยู่ในวาระประธานาธิบดีแห่งเม็กซิโกระหว่าง 1 ธ.ค. 1940 – 30 พ.ย. 1946)

ที่มา: Himno Nacional Mexicano. (2010, June 6). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 16:16, June 14, 2010, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Himno_Nacional_Mexicano&oldid=366376226

Himno Nacional Mexicano

Coro

Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón.
Y retiemble en sus centros la tierra,
al sonoro rugir de el cañón.
¡Y retiemble en sus centros la tierra,
al sonoro rugir de el cañón!

Estrofa I

Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

Estrofa V

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle
Los cañones horrísonos truenen,
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Estrofa VI

Antes, patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen,
Tus campiñas con sangre se rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
Se derrumben con hórrido estruendo,
Y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la patria aquí fue.

Estrofa X

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín con su bélico acento
nos convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

--------------------

 

คำแปลภาษาไทย
 
คำแปลนี้แปลจากคำแปลภาษาอังกฤษของเพลงชาติเม็กซิโกในวิกิซอร์สภาษาอังกฤษ เผยแพร่ต่อภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

  

เพลงชาติเม็กซิโก

บทประสานเสียง

ชาวเม็กซิโกทั้งหลาย ต่อเสียงโห่ร้องออกศึกนั้น
จงเตรียมเหล็กกล้าและม้าไว้ให้พร้อม
และจงทำให้ใจกลางพิภพสั่นสะท้าน
ด้วยเสียงกัมปนาทกึกก้องของปืนใหญ่ !
และจงทำให้ใจกลางพิภพสั่นสะท้าน
ด้วยเสียงกัมปนาทกึกก้องของปืนใหญ่ !


บทที่ 1

สวมไว้เถิด มาตุภูมิเอย ! จงสวมช่อมะกอก
โดยอัครเทพแห่งสันติภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์เถิด
ในแดนสรวงนั้น ชะตาอันเป็นนิรันดร์ของเธอ
ได้ลิขิตไว้แล้วด้วยดัชนีแห่งพระเป็นเจ้า
หากอ้ายศัตรูต่างด้าวหน้าไหน
กล้าหยาบหยามด้วยรอยเท้าของมันไซร้
จงคำนึงเถิด มาตุภูมิที่รักเอ๋ย! ว่าสวรรค์
จะมอบทหารไว้ในตัวลูกหลานของเธอทุกคน


บทที่ 5

สงคราม ! สงครามจงอย่าละเว้นมันผู้ใด
ที่บังอาจทำให้ตราแผ่นดินของเราต้องแปดเปื้อน
สงคราม ! สงคราม ! จงอาบธงชาติของพวกเรา
ให้ชุ่มโชกด้วยคลื่นแห่งโลหิต
สงคราม ! สงคราม ! ไม่ว่าในผาสูงหรือหุบเขาไหน
ปืนใหญ่ทั้งหลายจงคำรามอย่างน่าสะพรึงกลัว
และเสียงสะท้อนนั้นจงกึกก้อง
ด้วยเสียงประกาศก้องแห่งเอกภาพ ! เสรีภาพ !


บทที่ 6

มาตุภูมิเอ๋ย ก่อนที่ลูกหลานเธอผู้ไร้ซึ่งอาวุธ
จักต้องโน้มคอเข้าเทียมแอกนั้น
ขอให้ท้องทุ่งของเธอจงนองด้วยโลหิต
และให้โลหิตนั้นมีรอยเท้าของพวกเขาติดอยู่
ขอให้บรรดาวัด วัง และหอสูงของเธอ
จงทลายลงอย่างน่าสยดสยอง
ขอให้ซากเหล่านั้นจงดำรงอยู่เพื่อประกาศว่า
ที่แห่งนี้คือมาตุภูมิแห่งวีรชนนับพัน


บทที่ 10

มาตุภูมิ มาตุภูมิเอย ลูกหลานเธอขอสาบาน
จะรักษาเกียรติของเธอตราบลมหายใจสุดท้าย
หากถึงคราที่แตรศึกแผดก้อง
เรียกร้องให้เขาสู้ด้วยความอาจหาญ
แด่เธอด้วยพวงมาลาช่อมะกอก !
แด่เขาทั้งหลายด้วยความทรงจำแห่งเกียรติศักดิ์ !
แด่เธอด้วยช่อลอเรลแห่งชัยชนะ !
แด่เขาทั้งหลายด้วยสุสานแห่งเกียรติยศ !

ของแถม

เพลงชาติเม็กซิโกฉบับสมบูรณ์ (ครบทั้ง 10 บท)ปัจฉิมลิขิต

Creative Commons License
คำแปลภาษาไทยในผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.

Comment

Comment:

Tweet